Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Stagiile de practică

100 dintre cei 5000 de studenți orientați și consiliați în carieră, în cadrul proiectului, participă la stagii de practică, în urma încheierii a 10 parteneriate între Universitatea Bioterra și organizații membre ale Federatiei Agrostar, în vederea efectuării acestei activități.
Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească studenții pentru a avea acces la stagiile de practică sunt:

 • Să fie în ultimul an de studiu
 • Să fie înscriși în grupul țintă al proiectului „Sa devenim activi pe piata muncii!" POSDRU/160/2.1/S/142379";
 • Să primească recomandarea participării la stagii de practică din partea consilierului în sesiunea de orientare în carieră în cadrul cărora au activat;
 • Să își asume și să respecte regulamentul de organizare și desfășurarea ale stagiilor de practică.

Pașii urmați de echipa de implementare a proiectului, privind organizarea stagiilor de practică:
Elaborarea documentelor suport pentru organizarea stagiilor de practică

 • Elaborarea formularului de scrisoare de primire in practica ;
 • Conceperea și redactarea formularului fișei de înscriere la stagiul de practică
 • Elaborarea formularului de convenție cadru cu anexe (tabel cu studentii care efectueaza stagiul de practica, tabelul tutori, fisa de evaluare post-stagiu)
 • Elaborarea contractului de subvenție
 • Selecția participanților la stagiile de practică
 • Elaborarea manualului model de practica/ ghid de practica
 • Elaborarea caietului model de practică
 • Elaborarea broșurii privind legislația și protectia muncii și a normelor de conduită la locul de practică
 • Postarea pe internet a brosurii privind legislatia si protectia muncii si a normelor de conduita la locul de practica
 • Elaborarea formularului certificat de participare la practica
 • Redactarea si transmiterea scrisorilor de primire in practica a studentilor
 • Elaborarea unei metodologii de concurs (criterii de participare si jurizare concurs organizat in cadrul A7.5)

Derularea stagiului de practică

 • alocarea studentilor pe specializari/ formarea grupelor
 • semnarea contractelor de subventie/ practica; acordarea subventiilor
 • predarea formularelor de evaluare post stagiu tutorilor desemnati de partenerii de practica
 • predarea caietelor de practica studentilor
 • distribuirea manualelor de practica in format electronic tutorilor, profesorilor coordonatori
 • semnarea conventiilor de confidentialitate de catre studentii daca partenerii de practica folosesc asemenea conventii in activitatea lor.
 • deplasarea studentilor, tutorilor si profesori coordonatori, la locurile de desfasurare a stagului de practica
 • efectuarea stagiului de practica
 • evaluarea permanenta de catre tutori a competentelor, profesionale, a comportamentului si a modului de integrare in mediul de lucru a studentilor

Încheierea stagiului de practica

 • completarea fiselor de evaluare post stagiu de catre tutori
 • evaluarea studentilor de catre tutori prin atribuirea de calificative
 • colectarea fiselor de evaluare post stagiu de catre profesorii coordonatori de practica
 • evaluarea studentilor de catre profesorii coordonatori de practica prin acordarea de note
 • completarea si eliberarea certificatelor de participare la stagiul de practica
 • redactarea unui raport cu concluziile extrase din formulare de evaluare post stagiu

Despre noi

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe „AGROSTAR" este o organizaţie profesională, democratică, fără caracter politic, constituită la nivel naţional, care reuneşte pe baza liberului consimţământ lucrători din societăţile comerciale agricole, institute şi staţiuni de cercetare, societăţi comerciale de alimentaţie, tutun, producători agricoli.

Contact

 • Federaţia AGROSTAR
 • Theodor Speranția, Nr 123, Et 1, Ap 1.1, Sector 3 Bucuresti
 • 0040.213.111.514 / 0040.213.134.041
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • www.federatiaagrostar.ro
Sediul de implementare al proiectului:
Str. Wilhelm Filderman, nr. 18, et.7, ap.18, sect. 3, București
Tel: 0731.711.001 / 0731.707.979 / 0731.707.981

Activitati Recente

 • a6lansare f6
 • a9lansaref9
 • a10lansaref10
 • a81lansaref8
 • a11lansaref11
 • a9lansaref9
 • a13lansaref13
 • 4lansare proiect2
 • 3lansare proiect