Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Întreprinderile simulate

BENEFICIARII ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE

Beneficiari ai activităților privind întreprinderile simulate derulate în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/142379 au fost 400 de studenți ce au fost informați despre ce înseamnă și ce beneficii poate aduce o întreprindere simulată.

Astfel, în perioada decembrie 2014 - februarie 2015 au fost organizate evenimente de networking și seminarii de informare la Slobozia, Alexandria, Buzău, Focșani și București.

Din cei 400 de studenți informați, 60 studenți au fost selectați și au dobândit cunoștințe practice de afaceri prin implicarea lor directă în înființarea și dezvoltarea a trei intreprinderi simulate: I.S. LEGUMI FRUCT S.R.L. (C.U.I. 1310011344); I.S. CRAMA VRANCEI S.R.L. (C.U.I. 1310011346) și I.S. AGRO BUSSINES TELEORMAN S.R.L. (C.U.I. 1210011348).

 1  2

 

 ÎNFIINȚAREA INTREPRINDERILOR SIMULATE

Cei 60 studenți selectați pentru a dobândi cunoștințe practice de afaceri în cadrul I.S. au constituit trei grupe de lucru a câte 20 de studenți fiecare, după cum urmează: Grupa I - București; Grupa II – Focșani; Grupa III – Alexandria.

Astfel, în data de 19 mai 2015 au fost transmise către ROCT - Departamentul de Coordonare al I.S. cererile pentru rezervare denumiri IS, iar în data de 20 mai 2015 a fost primit acceptul de rezervare denumiri:

            - Grupa I (București) - I.S. LEGUMI FRUCT S.R.L.;

            - Grupa II (Focșani) - I.S. CRAMA VRANCEI S.R.L.;

- Grupa III (Alexandria) - I.S. AGRO BUSSINES TELEORMAN S.R.L.

            Conform prevederilor Metodologiei de lucru și a Ghidului/Îndrumătorului I.S., în zilele de 08 iunie (Focșani), 11 iunie (Alexandria) și 12 iunie (București) grupele de lucru s-au întâlnit pentru a redacta actele constitutive ale I.S., organigramele I.S. și pentru a desemna prin vot administratorii societăților comerciale virtuale.

După verificarea documentațiilor de către experții ROCT, au fost emise CERTIFICATELE DE ÎNREGISTRARE ce au confirmat activarea celor trei I.S., după cum urmează:

- Certificat de Înregistrare seria A-IS, nr. 15011344 pentru I.S. LEGUMI FRUCT S.R.L. (C.U.I. 1310011344);

- Certificat de Înregistrare seria A-IS, nr. 15011346 pentru I.S. CRAMA VRANCEI S.R.L. (C.U.I. 1310011346);

- Certificat de Înregistrare seria A-IS, nr. 15011348 pentru I.S. AGRO BUSSINES TELEORMAN S.R.L. (C.U.I. 1210011348).

 

 

FUNCȚIONAREA CELOR TREI INTREPRINDERI SIMULATE ȘI RELAȚIONAREA CU ALTE ENTITĂȚI COMERCIALE

            » I.S. LEGUMI FRUCT S.R.L.

Conform actului constitutiv, întreprinderea simulată nou înfiinţată LEGUMI FRUCT S.R.L. are forma de organizare a unei societăţi tip „societate cu răspundere limitată“, având un număr de 20 de asociați și un administrator desemnat în persoana studentei Chirilă Petruța.

Sediul întreprinderii simulate se află în București, sector 1, str. Gârlei, nr. 81, cod poștal 013724, tel. 021/490.61.28.

Capitalul social este de 400 lei, împărţit în 20 părţi sociale, fiecare asociat deţinând o singură parte socială în valoare de 20 lei, mărirea sau micşorarea capitalului social făcându-se doar prin hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor și cu respectarea condiţiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

 3

 

Obiectul de activitate al I.S. este Fabricarea sucurilor de fructe și legume (Cod CAEN: 1032)“.

Certificatul de înregistrare al I.S. a fost emis de ROCT la data de 07.07.2015, Codul Unic de Înregistrare fiind 1310011344 (foto).

Modul de organizare al activităților derulate și sarcinile de serviciu ale studenților practicanți au respectat organigrama I.S., după cum urmează:

a. Departament economic: Compartiment financiar-contabil; Compartiment aprovizionare-vânzări (relații comerciale);

b. Departament tehnic: Compartiment producție materie primă; Compartiment depozitare-prelucrare fructe și legume.

Activitățile desfășurate în cadrul I.S. au fost specifice obiectului de activitate, constând din:

- schimburi și tranzacții comerciale cu alte I.S.;

- achiziționarea/producerea fructelor și legumelor;

- depozitarea fructelor și legumelor;

- prelucrarea fructelor și legumelor;

- comercializarea produselor finite.

 

» IS CRAMA VRANCEI S.R.L.

Conform actului constitutiv, întreprinderea simulată nou înfiinţată CRAMA VRANCEI S.R.L. are forma de organizare a unei societăţi tip „societate cu răspundere limitată“, având un număr de 20 de asociați și un administrator desemnat în persoana studentului NEGOIȚĂ COSTICĂ.

Sediul întreprinderii simulate se află în str. Maior Ghe. Sava, nr. 03, Mun. Focșani, jud. Vrancea.

Capitalul social este de 400 lei, împărţit în 20 părţi sociale, fiecare asociat deţinând o singură parte socială în valoare de 20 lei, mărirea sau micşorarea capitalului social făcându-se doar prin hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor și cu respectarea condiţiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

 4

 

Obiectul de activitate al I.S. este Fabricarea vinurilor din struguri“ (Cod CAEN: 1102).

Certificatul de înregistrare al I.S. a fost emis de ROCT la data de 07.07.2015, Codul Unic de Înregistrare fiind 1310011346 (foto).

Modul de organizare al activităților derulate și sarcinile de serviciu ale studenților practicanți au respectat organigrama I.S., după cum urmează:

a. Departament economic: Compartiment financiar-contabil; Compartiment aprovizionare-vânzări (relații comerciale);

b. Departament tehnic: Compartiment producție materie primă; Compartiment obținere vinuri.

Activitățile desfășurate în cadrul I.S. au fost specifice obiectului de activitate, constând din (foto nr. 03):

- schimburi și tranzacții comerciale cu alte I.S.;

- achiziționarea/producerea strugurilor;

- depozitarea strugurilor;

- prelucrarea strugurilor;

- obținerea vinului;

- îmbutelierea și comercializarea vinului.

 6  7
 8  9
 10  13

 Activități derulate de către studenții GP

în cadrul IS CRAMA VRANCEI S.R.L.

» I.S. AGRO BUSSINES TELEORMAN S.R.L.

Conform actului constitutiv, întreprinderea simulată nou înfiinţată AGRO BUSSINES TELEORMAN S.R.L.are forma de organizare a unei societăţi tip „societate cu răspundere limitată“, având un număr de 20 de asociați și un administrator desemnat în persoana studentei OPREA SIMONA.

Sediul întreprinderii simulate se află în str. Ion Creangǎ, nr. 63, Bloc Zona Modern, Mun. Alexandria, jud. Teleorman.

Capitalul social este de 400 lei, împărţit în 20 părţi sociale, fiecare asociat deţinând o singură parte socială în valoare de 20 lei, mărirea sau micşorarea capitalului social făcându-se doar prin hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor și cu respectarea condiţiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

 12

 

Obiectul de activitate al I.S. este Hoteluri și alte facilități de cazare similare (Cod CAEN: 5510)“.

Certificatul de înregistrare al I.S. a fost emis de ROCT la data de 07.07.2015, Codul Unic de Înregistrare fiind 1210011348 (foto).

                                                                         

Modul de organizare al activităților derulate și sarcinile de serviciu ale studenților practicanți au respectat organigrama I.S., după cum urmează:

a. Departament economic: Compartiment financiar-contabil; Compartiment activitate turistică (relații comerciale);

b. Departament tehnic: Compartiment producție vegetală; Compartiment producție zootehnică.

Activitățile desfășurate în cadrul I.S. au fost specifice obiectului de activitate, constând din (foto nr. 05):

- schimburi și tranzacții comerciale cu alte I.S.;

- servicii de cazare în regim de pensiune agroturistica (capacitate de cazare 20 locuri);

- servicii de catering și servire masă pentru clienți;

- producție produse agro-alimentare (legume, fructe, cereale, lapte etc.);

- comercializare produse agro-alimentare (legume, fructe, cereale, lapte etc.).

 14  15

 Activități derulate de către studenții GP

în cadrul I.S. AGRO BUSSINES TELEORMAN S.R.L.

 

 

PREZENTARE GENERALA

Proiectul cofinanţat din fonduri europene, POSDRU/160/2.1/S/142379, “Sa devenim activi pe piaţa muncii!” are drept Obiectiv specific 3 (OS3): înfiinţarea și dezvoltarea a trei întreprinderi simulate în vederea dezvoltării competențelor de afaceri ale studenţilor din Universitatea Bioterra.
Printre beneficiile grupului țintă al proiectului se numără și acela ca 60 de studenţi din cei 5000 consiliaţi în carieră (potrivit obiectivului general al proiectului) dobândesc cunoștințe practice de afaceri prin implicarea lor în înființarea și dezvoltarea a trei întreprinderi simulate.

Ce este Întreprinderea simulată?

O companie ce își desfășoară activitatea asemenea unei firme reale, imitând structura, modul de funcţionare și operaţiunile unei instituţii (organizaţii, companii) reale, punând la dispoziţie studenţilor din proiecte metode interactive de dezvoltare a spiritului antreprenorial si facilitând, astfel, inserţia lor pe piaţa muncii.

Activitatea unei întreprinderi simulate este una virtuală.

În cadrul proiectului “Să devenim activi pe piaţa muncii!”, cele trei întreprinderi vor funcţiona virtual, dar vor beneficia de săli de desfășurare a activităților din cadrul lor, amenajate în filialele Universităţii Bioterra din: Bucureşti, Alexandria, Slobozia, Focşani, Buzău.

Activând in cadrul acestor întreprinderi, studenţii parcurg toate etapele de la înfiinţarea întreprinderii până la stadiul de desfăşurare a activității în cadrul acesteia, pe tot parcursul acestui proces, ei fiind sprijiniţi de reprezentanţii studenţilor, în cadrul proiectului “Sa devenim activi pe piaţa muncii!”, de echipe de consilieri în carieră, de experţii ai echipei de implementare a proiectului și nu în ultimul rând, de reprezentanţi ai companiilor reale. În acelaşi timp, studenţii au acces la diferite posturi in cadrul întreprinderii simultate, prin rotație, mijloc prin care își vor putea descoperi înclinaţiile spre un anumit domeniu sau post și vor fi mai aproape de piaţa reală a muncii și de accesul in ea.
Întreprinderile simulate înființate trebuie conectate la reţeaua ROCT (Centrala Reţelei Firmelor de Exercitiu/lntreprinderilor Simulate din România). 
Prin conectarea întreprinderii simulate la aceasta reţea, studenţii intră în contact direct cu modul de funcţionare a instituţiilor publice relevante pentru companii, aceasta instituţie având rolul de a interconecta întreprinderile simulate intr-o reţea naţionala, acordând, în acelaşi timp, servicii similare celor oferite de instituţiile statului, precum Registrul Comerţului, Administraţia Financiara, banci, alte institutii administrative necesare funcţionarii unei intreprinderi reale.

Misiunea şi obiectivele unei întreprinderi simulate

Pregătirea studenţilor pentru piaţa muncii este principala misiune a intreprinderilor simulate.
În ritmul activității dintr-o întreprindere simulată, "angajaţii” ei vor avea parte de:
- Integrarea mai rapidă într-o întreprindere reală;
- Facilitarea desfăşurării în bune condiţii a relaţiei dintre organizarea și producţia unei întreprinderi simulate;
- Integrarea sistemului de formare românesc în sistemul educaţional internaţional;

Obiectivele in ceea ce priveşte funcţionarea unei intreprinderi simulate sunt:

 • Sprijin acordat studenţilor în vederea identificării unui loc de muncă, deoarece ei exersează toate atribuţiile pe care le-ar avea pe un anumit post într-o întreprindere simulata și astfel se creează respectivului “angajat” o viziune de ansamblu asupra întreprinderii si conştientizarea locului si rolului acelei întreprinderi.
 • Obţinerea și dezvoltarea cunoştinţelor de antreprenoriat de către studenţi, care prin activitatea într-o întreprindere simulata, nu rămân doar la nivel teoretic: studenţii participă la activitatea întreprinderii simulate cum ar participa în cadrul unei întreprinderii (instituţii, organizaţii, comapanii, firme) reale
 • Asigurarea mijloacelor proprii pentru pregătirea practică a studenţilor intr-o întreprindere simulată
 • Acordarea de consultanţă pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • Integrarea sistemului de formare românesc în sistemul educaţional internaţional;
 • Potrivit obiectivelor specifice ale proiectului “Să devenim activi pe piața muncii!”, se vor înființa și dezvolta trei întreprinderi simulate, în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale ale studenților din Universitatea Bioterra.
 • Beneficiarii privind întreprinderile simulate, în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1 /S/142379:
 • ► 400 de studenți vor fi informații despre ce înseamnă și ce beneficii poate aduce o întreprindere simulată
 • Cum? În cadrul a 5 seminarii de informare, desfășurate în Universitatea
 • Bioterra: Slobozia, Alexandria, Buzău, Focșani, București
 • Când? Perioada de desfășurare a seminariilor - decembrie 2014 – februarie 2015
 • ► Trei grupe de studenți se vor forma în vederea înființării, organizării și funcționării a 3 întreprinderi simulate
 • Cum?
 • ► 8 evenimente de networking vor avea loc în scopul stabilirii domeniilor în care vor activa întreprinderile simulate
 • ► 60 de studenți vor fi selectați din 200 participanți la cele 8 evenimente de networking, în vederea înființării și funcționării a 3 întreprinderi simulate
 • ► studenții selectați vor începe activitatea în întreprinderile simulate înființate
 • Când? Ianuarie – Decembrie 2015
 • Public ţintă general al unei întreprinderi simulate se referă la acele categorii de persoane care pot beneficia de anumite cunoştinţe şi deprinderi, în urma desfăşurării unei activităţi în cadrul acestor instituţii:
 • Studenţii, ca beneficiarii imediaţi ai acestui tip de practică în firma simulată
 • Firmele româneşti care vor angaja absolvenţii respectivi, prin reducerea costurilor şi timpului de integrare profesională şi prin creşterea calităţii muncii.

Inființarea întreprinderii simulate

 • Studenții împreună cu coordonatorii activităţilor de organizarea a întreprinderilor simulate şi a funcționarii acestora, activităţi derulate în cadrul proiectului “Să devenim activi pe piața muncii!”, vor parcurge următoarele etape de înfiinţare ale acestor întreprinderi:
 • Documentarea – studenţii trebuie să se documenteze cu privire la „cum să înfiinţezi o societate comercială”. În acest sens, aceştia vor lua informaţiile necesare de la instituţii legate de înfiinţarea firmelor, cum ar fi: Oficiul Registrului Comerţului, bănci, administraţiile financiare, birouri notariale.
 • Grupuri de lucru – în cadrul acestora, studenţii, pe baza informaţiilor culese în etapa de documentare, vor avea dezbateri cu privire la

- alegerea formei juridice a întreprinderii (SRL, S.A., etc.)
- stabilirea capitalului social
- alegerea obiectului de activitate în funcţie de domeniul stabilit acest obiect se alege din codul CAEN
- alegerea denumirii întreprinderii simulate
- stabilirea logo-ului (siglei ) şi ale altor elemente de identitate vizuală
- stabilirea documentelor necesare pentru înfiinţarea întreprinderii sociale, potrivit cerinţelor ROCT.

Deoarece, o asemenea întreprindere simulată este o firmă în oglindă uneia reale, paşii de înfiinţare sunt asemenea celor parcurşi la înfiinţarea unei societăţi comerciale reale, cu următoarele etape menționate și de activitatea A.8.3 a proiectului “Să devenim activi pe piața muncii!”: a) Rezervarea denumirii întreprinderii. Deoarece proiectul “Să devenim activi pe piaţa muncii!” cuprinde trei întreprinderi simulate, fiecare dintre acestea va purta o denumire proprie. În acest sens se va face o solicitare a rezervării denumirii prin completarea unui formular tip denumit “Cererea de rezervare denumire”, document disponibil pe pagina www.roct.ro

Paşii de urmat în etapa rezervării numelui întreprinderii simulate:

 1. Se completează “Cererea de rezervare denumire” cu trei denumiri stabilite de către, în ordinea preferinţelor
 2. Formularul completat se trimite scanat pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  1. Întocmirea documentaţiei în vederea constituirii întreprinderilor simulate (vezi ANEXELE necesare înfiinţării întreprinderii simulate, pe website-ul: www.roct.ro, secțiunea Documente )
  2. Expertul în întreprinderi simulate ale proiectului “Să devenim activi pe piaţa muncii!” şi coordonatorul din partea Universităţii Bioterra vor verifica corectitudinea completării documentelor completate în vederea înfiinţării întreprinderilor.
  3. Documentele completate vor fi scanate arhivate RAR vor fi transmise pe e-mail, pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  4. Crearea unui cont al fiecăreia dintre cele trei întreprinderi simulate pe site-ul www.roct.ro Aceasta creare de cont se face prin accesarea aplicaţiei CONT NOU de pe www.roct.ro şi urmărirea paşilor specificaţi pe paginile website-ului
  5. Validarea întreprinderii simulate şi primirea autentificare documentelor oficiale de către ROCT, etapă care va însemna trecerea la activitatea proiectului numită “Funcţionarea întreprinderilor simulate”.
   În urma înfiinţării întreprinderilor simulate se va demara activitatea propriu-zisă a acestora şi anume funcţionarea celor trei (3) întreprinderi simulate, prevăzută în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/142379, “Să devenim activi pe piaţa muncii!” ca activitatea A.9.
   Fiecare dintre cele 3 întreprinderi simulate beneficiază de
   1. - manual de organizare
   2. - catalog de prezentare
   3. - website specific activității sale

Rezultatele activităţilor din cadrul întreprinderilor simulate în cadrul proiectului S devenim activi pe piaţa muncii!

Odată cu împlinirea unuia dintre rezultatele activităţii A9 a proiectului şi anume funcţionarea celor trei întreprinderi simulate ce vor avea obiecte de activitate specifice specializărilor din cadrul Universității Bioterra, vor reieşi următoarele:

 • 3 manuale de organizare ale întrerprinderilor simulate
 • 3 cataloage de prezentare a activităţii (cataloage de produse/servicii
 • 3 website-uri.

Rezultate privite ca beneficii pentru studenţi:

Prin rotaţia posturilor în cadrul întreprinderi simulate, fiecare dintre studenţii “angajaţi” se va familiariza cu atribuţiile mai multor locuri de muncă (manager, administrator, director HR, economist manager de marketing, asistent manager, client service, etc), în scopul creşterii gradului de adaptabilitate a studenţilor la acestea, pornind de la aptitudinile şi aşteptările fiecăruia dintre “angajaţi”.

Sporirea şanselor studenţilor de a ocupa un loc de munca prin întelegererea principiilor de funcţionare a unei firme, companii sau organizaţii.
Dobândirea de către studenţi a abilitaţilor antreprenoriale prin cursuri teoretice, dar şi aplicarea conceptelor învăţate în practică prin intermediul întreprinderilor simulate

Colaborarea sau potenţiala colaborare intre Universitatea Bioterra şi companiile de profil locale (agenţi economici, diferite instituţii / organizaţii), în scopul recomandării studenţilor activi pentru ocuparea diverselor job-uri pe care aceste firme reale le au disponibile.

Despre noi

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe „AGROSTAR" este o organizaţie profesională, democratică, fără caracter politic, constituită la nivel naţional, care reuneşte pe baza liberului consimţământ lucrători din societăţile comerciale agricole, institute şi staţiuni de cercetare, societăţi comerciale de alimentaţie, tutun, producători agricoli.

Contact

 • Federaţia AGROSTAR
 • Theodor Speranția, Nr 123, Et 1, Ap 1.1, Sector 3 Bucuresti
 • 0040.213.111.514 / 0040.213.134.041
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • www.federatiaagrostar.ro
Sediul de implementare al proiectului:
Str. Wilhelm Filderman, nr. 18, et.7, ap.18, sect. 3, București
Tel: 0731.711.001 / 0731.707.979 / 0731.707.981

Activitati Recente

 • a6lansare f6
 • a9lansaref9
 • a10lansaref10
 • a81lansaref8
 • a11lansaref11
 • a9lansaref9
 • a13lansaref13
 • 4lansare proiect2
 • 3lansare proiect